RPS-TRV n° 2021/8 du 31 décembre 2021

p. 827
Edouard-Jean Navez - Editorial : La constitution des sociétés et associations en ligne, une étape importante vers la digitalisation des entreprises

p. 829
Louise Van Marcke - Shareholder engagement (SRD II) : zin en onzin. Aandeelhoudersbetrokkenheid als regelgevend antwoord op bekommernissen van short-termism

p. 857
Philippe Bossard - Les pactes d’actionnaires - Relatifs à l’exercice du pouvoir

p. 882
Bart Bellen en Ine Schockaert - Standpunt revisited : Kunnen notulen worden opgesteld in een andere taal dan één van de nationale talen ?

p. 887
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2020 - april 2021)

Jurisprudence

p. 951
Hof van Cassatie, 9 oktober 2020
SPRL - cession d’actions - actions non libérées - art. 250 C.Soc. - obligation de libération du cédant (Anneleen Steeno : “Overdracht van niet-volgestorte aandelen in de BVBA : het bochtenwerk van het Hof van Cassatie”)

p. 956
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent, 1 december 2020
1. Art. 5:66, premier alinéa CSA - cession d’actions non libérées – obligation solidaire de libération - 2. Droit transitoire CSA - société à responsabilité limitée - cession d’actions non libérées - champ d’application temporel de l’art. 5:66, premier alinéa CSA - droit impératif (Thijs Vancoppernolle : “De intertemporele toepassing van het WVV (in het bijzonder van zijn artikel 5:66, eerste lid) op bestaande vennootschappen”)

‘t Amendement

p. 970
Sofie Cools - Asset lock bij verlies van erkenning als sociale onderneming