Quote

• De Ministerraad heeft vorige week een ontwerp van KB goedgekeurd dat een aantal wijzigingen aanbrengt aan de BTW-tariefverlaging inzake “elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten en warmtepompen”. Het ontwerp perkt het “toepassingsgebied van de maatregel” inzake “warmtepompen” in door een bepaald type van warmtepompen uit te sluiten. Anderzijds zal het toepassingsgebied van de maatregel inzake de levering van aardgas en warmte via warmtenetten worden uitgebreid door een groter aantal leveringen te viseren. Over deze maatregelen, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.