Quote

• “‘Sociale cheques’ zoals maaltijdcheques en ecocheques” zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Eén van die voorwaarden is de beperkte geldigheidsduur van de cheques. “Wanneer cheques niet worden gebruikt binnen de geldigheidstermijn of verloren gaan, blijven de bedragen die gekoppeld zijn aan de waarde van die cheques op de rekeningen van de uitgiftebedrijven staan”. Een wetsontwerp wil nu aan de verkrijgers van de cheques de mogelijkheid geven om vervallen of verloren gegane cheques te ‘reactiveren’ (Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-3012/001, 9). Over deze maatregel en de andere maatregelen inzake inkomstenbelastingen in hetzelfde wetsontwerp, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.